Zaznacz stronę

SUKCES.
BIZNES.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
PASJA.

 

O NAS

Pojmujemy sukces jako wypadkową szeregu decyzji i działań, które prowadzą do realizacji planów, osiągnięcia celów, czy spełnienia marzeń. 

Rozumiemy, że wizje są różne, ale chęć osiągnięcia sukcesu jest wspólna. 

Dbamy, aby realizacja planów, dążenie do celów, spełnianie marzeń, prowadziło
do osiągnięcia sukcesu i przynosiło satysfakcję. 

Pomagamy realizować te plany, osiągać cele, spełniać marzenia. 

Pamiętamy, że sukces jest miarą zadowolenia, bezpieczeństwa i równowagi na wielu płaszczyznach życia.

 

Zmieniający się świat inspiruje i motywuje do szukania nowych, nieoczywistych rozwiązań, których dostrzeżenie możliwe jest dzięki świeżemu spojrzeniu i posiadanemu doświadczeniu – które my mamy!

 

Używamy prostego i jasnego języka, bo uważamy, że dobra komunikacja
i porozumienie z klientami i sądami są podstawą sukcesu prawnika.

USŁUGI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Świadczymy pomoc prawną
w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych, wspieramy zamawiających
i wykonawców na każdym
etapie tych postępowań.

NIERUCHOMOŚCI
I PROCES INWESTYCYJNY

Świadczymy pomoc prawną w zakresie
audytu nieruchomości, regulacji stanu
prawnego nieruchomości, obrotu
nieruchomościami oraz postępowań
administracyjnych
i sporów sądowych.


 


RESTRUKTURYZACJE

 

Świadczymy pomoc prawną
z zakresu postępowań
restrukturyzacyjnych.

 

STARTUPY

Świadczymy pomoc prawną w doborze
właściwej formy organizacyjno-prawnej
przedsięwzięcia oraz zapewniamy kompleksową
obsługę takich podmiotów, zarówno
na etapie wyjścia inwestycyjnego,
jak i bieżącej działalności.

PRAWO GOSPODARCZE
I OBSŁUGA KORPORACYJNA

świadczymy pomoc prawną
w bieżących sprawach spółek prawa
handlowego oraz przy zakładaniu
i przekształcaniu
takich podmiotów.

 

PRAWO UMÓW 

Świadczymy pomoc prawną
w zakresie przygotowania
i opiniowania projektów umów,
porozumień, listów intencyjnych,
a także prowadzimy
negocjacje
ich warunków.

PRAWO PROCESOWE

Świadczymy pomoc prawną
polegającą na reprezentowaniu
i występowaniu przed sądami powszechnymi
i administracyjnymi
oraz
organami administracji
publicznej.


BRANŻA WOD – KAN

Świadczymy pomoc prawną
dla podmiotów z branży
wodociągowo – kanalizacyjnej. 

 

ZESPÓŁ

Katarzyna Cybichowska

Radca Prawny

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem, zdobywanym w największych kancelariach prawnych w Warszawie i Poznaniu oraz
w ramach indywidualnej praktyki.

W dotychczasowej karierze zajmowała
się w szczególności: obsługą podmiotów
z sektora publicznego i prywatnego
oraz podmiotów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w tym kompleksowa, wieloletnia obsługa podmiotów z branży wodociągowo – kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi inwestycji infrastrukturalnych realizowanych również
w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawie umów, prawie własności intelektualnej oraz prawie zamówień publicznych
i zagadnieniach związanych z gospodarką komunalną.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posługuje się językiem angielskim.

Doświadczenie zdobywał w największych kancelariach prawnych
w Poznaniu oraz w administracji publicznej.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawie umów, prawie zamówień publicznych i wdrażaniem polityki w zakresie ochrony danych osobowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, prelegent oraz organizator konferencji naukowych, wolontariusz Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, absolwent programów naukowych i szkół letnich w zakresie prawa.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Posługuje się językiem angielskim.

Arkady Wenerski

Prawnik

Arkady Wenerski

Prawnik

Doświadczenie zdobywał w największych kancelariach prawnych
w Poznaniu oraz w administracji publicznej.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawie umów, prawie zamówień publicznych i wdrażaniem polityki w zakresie ochrony danych osobowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, prelegent oraz organizator konferencji naukowych, wolontariusz Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, absolwent programów naukowych i szkół letnich w zakresie prawa.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Posługuje się językiem angielskim.

Adam Kałużny

Prawnik

Doświadczenie zdobywał w największych kancelariach prawnych w Poznaniu.

W dotychczasowej karierze zajmował się w szczególności: reprezentacją przedsiębiorstw branży energetycznej oraz wodociągowo – kanalizacyjnej
w sporach sądowych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Specjalizuje się w zagadnieniach w zakresie nieruchomości, sporów sądowych i arbitrażu, a także rejestracji działalności gospodarczej za granicą.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania i inwestowania w nieruchomości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT

 

Cybichowska i Wspólnicy | Kancelaria Prawna

ul. Śniadeckich 11/9

60-773 Poznań

NIP: 779 251 34 56

KRS:  0000828362

telefon: +48 507 007 984

e-mail: kancelaria@cybichowskawspolnicy.pl